Pusti ju k vode s hosťom Silviou Bystričanovou

Slnečné počasie a ovlažujúci vánok nad Počúvadlianskym jazerom, dokresľovali dovolenkový obraz na brehu jazera, ktorý bol dňa 24. júla oživený hovoreným slovom, rozhovormi a autorským čítaním Silvie Bystričanovej v projekte Pusti ju k vode, ktorý organizuje Mesto B. Štiavnica a Antikvariátik v rámci Mesta kultúry 2019. Autorke úspešných románov sme položili niekoľko otázok.

Ako ste sa dostali k písaniu?

Vždy, keď nás osud chce niekam posunúť, zahrnie nás túžbou. V podstate som to vždy chcela. Od detstva som bola knihomoľ a kým sa iné deti po škole venovali športu či tancu, ja som bola v knižnici. V tichu, s pretlakom fantázie a myšlienok. Po 16 rokoch v školstve a nečakanom životnom medzníku, keď sa ma dotkla smrť, som si povedala, že už budem robiť len to, čo som vždy chcela. Túžba, rozhodnutie a šťastie na ľudí, to je to, čo ma priviedlo k písaniu. Fatalista by to nazval osudom.

Čo je pre vašu literárnu tvorbu najväčšou inšpiráciou?

Umelci, teda aj autori kníh, čerpajú z niečoho, čo nazývam vesmírnou databázou. Schopnosť zachytiť niečo, čo si ostatní nevšimnú, ale tí vnímavejší sú schopní to pomenovať, namaľovať, dať do nôt, alebo zachytiť do písmen, nazývam inšpiráciou. V noci, jemne unavená, a preto zbavená ega, zapnem počítač, a vtedy príde inšpirácia a myšlienky prichádzajú s prekvapivou ľahkosťou.

Aké postavy ožívajú vo vašich príbehoch?

Píšem o ľuďoch, ktorých by ste po prečítaní knihy radi stretli. O obyčajných ľuďoch, aj o ľuďoch s komplikovanou a zaujímavou dušou. V mojich knihách nájdete dve generácie postáv, čo robím zámerne, aby si knihu mohli prečítať matka, dcéra a tajne často aj mužský člen rodiny.

Čo vám osobne prináša do života vaša všestranná literárna tvorivosť?

Prináša mi to do života radosť a zároveň naplnenie v podobe kreativity. Neviem sa nudiť. Ako Vodnár mám pretlak myšlienok a nápadov – ako v profesionálnom, tak aj v bežnom živote. Mám rozpísanú detskú knihu, divadelnú hru, ôsmu knihu pre dospelých a zároveň som matka aj manželka.

Ako hodnotíte dnešnú akciu ?

Nehodnotím, vďačím. Som vďačná za takéto kultúrne počiny, kedy sú knihy čitateľom na dosah. Udržiavať knihy živé v dobe internetu a ľahkému prístupu k informáciám, je naša povinnosť, aby sme nemali voči ďalšej generácii výčitky svedomia.

Plány do budúcna?

V septembri mi vychádza v poradí siedma kniha Sedem cností tohto leta a vtedy ma čakajú besedy a stretnutia s čitateľmi. A plány? Mám túžby a prosby. Snáď budú vypočuté…

Ak sa chcete porozprávať, prečítať, vypočuť si iné pohľady na literárne témy, alebo len pobudnúť v osviežujúcej jazernej atmosfére s prírodnými kulisami, budú sa konať ešte dve z celkového počtu šiestich čítaní.

Dňa 13. 8. na Klingeri s hosťom Jánom Uličianskym a 14. 8. opäť na Počúvadlianskom jazere s hosťom Antonom Bódisom. Všetci ste vítaní.

Za rozhovor ďakuje Lucia Matejová

Najnovšie články

Archív

Kategórie článkov

2019-08-19T09:17:10+02:00