Loading Udalosti
Podujatie sa už uskutočnilo.

Výstava  prostredníctvom neznámych  dokumentov a fotografií predstaví inšpiratívnu osobnosť dr. Alžbety Göllnerovej-Gwerkovej (1905-1944) vo všetkých rozmeroch – jej osobný príbeh, odbornú prácu aj odbojovú činnosť, ktorá sa jej stala osudnou.

Reminiscencie v spolupráci so Slovenským banským múzeom pozývajú na výstavu ŽENA NOVEJ DOBY – Návrat Alžbety Gwerkovej-Göllnerovej do Banskej Štiavnice
17/5 – 30/6/2019
Galéria PARTER BSC, ul. A. Gwerkovej-Göllnerovej 6, Banská Štiavnica

Najskôr zakázali knihu, potom zavraždili jej autorku.

Dr. Alžbeta Gwerková- Göllnerová (1905-1944) prišla koncom tridsiatych rokov minulého storočia do Banskej Štiavnice ako manželka známeho maliara Edmunda Gwerka. Už tento fakt vzbudzoval veľký záujem. Aká je tá, ktorú si majster po mnohých ľúbostných vzťahoch konečne vyvolil? Nepodobala sa miestnym kráskam a jej názory na úlohu ženy v spoločnosti boli v rozpore so silnejúcou klérofašistickou orientáciou slovenských politických elít. Doktorka Gwerková po štúdiu na Karlovej univerzite v Prahe a stáži na parížskej Sorbonne opustila sľubne sa rozbehajúcu kariéru na Komenského univerzite v Bratislave a začala učiť na banskoštiavnickom Gymnáziu Andreja Kmeťa.
Bola autorkou a editorkou obsiahlej knihy Žena novej doby, zameranej na výchovu demokratickej ženy, ktorá vyšla v dvoch vydaniach. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1938 však knihu zakázali. Dr. Alžbeta Gwerková- Göllnerová sa pustila aspoň do demokratickej výchovy mládeže. Vzbudzovala nadšenie svojich študentov a študentiek a nenávisť niektorých prorežimných kolegov. Po vypuknutí Slovenského národného povstania na jeseň roku 1944 sa angažovala v miestnom antifašistickom odboji. Zatkli ju a po poprave skončila v masovom hrobe v Kremničke.

Výstava vychádza z nových archívnych výskumov a rozhovorov s pamätníkmi. Ponúka prvé obsiahlejšie stretnutie so ženou, ktorá pozitívnym a progresívnym spôsobom ovplyvnila život nielen v Banskej Štiavnici. Osobnosť Dr. Alžbety Gwerkovej-Göllnerovej si budeme prostredníctvom špeciálnych bannerov pripomínať aj na desiatich miestach spojených s jej životom v Banskej Štiavnici a okolí, v Banskej Bystrici, Kremničke a v Bratislave.

Kurátorky výstavy: Mgr. Anna Grusková, Ing.arch.Iveta Chovanová

Výtvarný koncept: Mgr. Matúš Lányi

Zdroj fotografie: Archív Banského múzea v Banskej Štiavnici

Výstava je prístupná od 18. mája do 30. júna 2019 v dňoch:
– štvrtok a piatok 13.00 hod. – 17.00 hod.
– sobota a nedeľa 14.00 hod. – 18.00 hod.
– individuálne podľa dohody cez Facebook/BANSKÁ ST A NICA

Sledujte aj na facebooku: https://www.facebook.com/zenanovejdoby

alebo http://www.zenanovejdoby.wz.sk/