Loading Udalosti
Podujatie sa už uskutočnilo.

Projekt súboru Il Cuore Barocco (Barokové srdce): Turíce s Bachom. Duchovný charakter projektu smeruje uvedenie diel J. S. Bacha do Kostola svätej Kataríny v Banskej Štiavnici. Prepojenie duchovnej hudby s kultúrnym dedičstvom neskorogotickej stavby privedie obyvateľov mesta k živému kontaktu s umením a k pochopeniu významu histórie s odkazom do súčasnosti. Vo viacerých fázach koncertu (medzi jednotlivými kantátami)  bude miestny historik zaraďovať pútavé  rozprávanie o zachovalých pamiatkach kostola.  V závere podujatia bude zaradená diskusia s umelcami a historikom.

Sólistami koncertu budú speváci- soprán- Michaela Kušteková, mezosoprán- Jarmila Balážová, tenor- Maroš Klátik, bas- Lukáš Hacek

Vstupné dobrovoľné.