Loading Udalosti
Podujatie sa už uskutočnilo.

SPOLOK BANSKEJ ŠTIAVNICE ´91 pozýva na podujatie

TU NIČ NIE JE BANSKÁ ŠTIAVNICA – pamäťový atlas Dolného mesta

17.00 – komentovaná terénna prechádzka lokalitou /štart pred Poštou, Kammerhofská 30/ + uvedenie mapy TU NIČ NIE JE + otvorenie pouličnej výstavy

20.00 – DEBATKA na Žigmundke /Na Žigmund šachtu 25, GPS 48.452876, 18.895501/ + projekcia starých fotografií + spomienky starousadlíkov Oľgy Kuchtovej a Jozefa Čabáka

21.00 – DJ –VJ SET: TU NIČ NIE JE /audiovizuálna performance inšpirovaná minulosťou lokality/ Na Žigmund šachtu 25, GPS 48.452876, 18.895501/ Šimon Chovan a Alžbeta Halušková

Banská Štiavnica a jej tzv. Dolné mesto je zdanlivo nezaujímavým predmestím, s obrazom nesúrodosti. Paneláky, kostolík, Tabačka, asanovaná remeselnícka štvrť, historické meštianske domy,banícke domce, areál Žigmund šachty, novostavby. Rôznorodosť architektúry signalizuje dynamiku zmien využitia malého územia.
Ako sa územie predmestia vyvíjalo, prečo sa menilo? Aké sú zabudnuté témy, zaniknuté štvrtea budovy lokality? Akí ľudia tu bývali, pracovali, relaxovali? Aká bola motivácia zbúrania cennej remeselnej štvrte? Naozaj TU NIČ NIE? Komentovanú prehliadku, prezentáciu mapy lokality a pouličnej výstavy uvedie Iveta Chovanováa Andrea Nižňanská. Pouličná výstava na 8 lokalitách predstaví rozmanité kapitoly z dávnej i nedávnej minulosti tzv. Dolného predmestia Banskej Štiavnice. Štvrť prechádzala dynamickými zmenami, ktorých súčasťou okrem investícií boli aj veľkoplošné demolácie pôvodnej historickej zástavby.

Projekt doplňuje mapa TU NIČ NIE JE, dostupná v Turistickom informačnom centre. Na DEBATKE na Žigmundke svoje spomienkové prezentácie uvedú starousadlíci Oľga Kuchtová a Jozef Čabák.

viac info: FB:, chovanovaiveta@gmail.com , 0907 07 6645

Spolok Banskej Štiavnice ’91 je občianske združenie zamerané na ochranu, prezentáciu a interpretáciu hodnôt kultúrneho dedičstva v Banskej Štiavnici a regióne. Projekt TU NIČ NIE JE je podujatím realizovaným v rámci projektu Banská Štiavnica Mesto kultúry 2019: Renovácia identity, ktorý podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme.