Loading Udalosti
Podujatie sa už uskutočnilo.

Vo štvrtok 12.12.2019 uzatvárame projekt Gwerkománia vernisážou výstavou „TO MIESTO“.

Gwerkománia
Sitno: tvorivo – edukačná minirezidencia sa uskutočnila v dňoch 30.5. – 31.5. 2019

Témou minirezidencie bolo:
Ako chutí maľba živej krajiny? Je Sitno výnimočné miesto? Prečo je tvorba maliara Edmunda Gwerka tak originálna? Na tieto a mnohé iné otázky sme hľadali odpovede spolu so školákmi zo Súkromnej základnej školy Bakomi, s ich učiteľmi a súčasnými umelcami (maliar Dominik Hlinka, maliar Ivan Slovenčák, filmárka Anna Grusková), ktorí viedli sériu tvorivých zadaní.