Loading Udalosti
Podujatie sa už uskutočnilo.

Pozývame Vás na stretnutie s Marilou Schultz,vynikajúcou tkáčkou tapisérií, pôvodom z kmeňa Navaho, ktorá počas júnového pobytu v Banskej Štiavnici pracuje na projekte, ktorý prepája tkanie, ako jednu z najstarších ľudských technológií, s najnovšou, počítačovou technológiou. Obe fungujú na tom istom princípe – na binárnom kóde. Vytkávaný vzor vzniká prelínaním osnovy a útku, čo je v princípe binárnym kódovaním – priadza sa môže nachádzať iba pred alebo za osnovou. Toto robí z tkáčskeho rámu najstarší digitálny stroj.

Na základe tejto spoločnej črty vzniká projekt, v ktorom Marilou tká tapisériu, ktorá vychádza z algoritmov, ktoré poháňajú finančnú burzu. Viac ako 70% svetového trhu je kontrolovaného superrýchlymi algoritmami, ktoré spolu neprestajne interreagujú, kupujú a predávajú naše bohatstvo. Vzájomnou reakciou sa algoritmy stávajú komplexnejšími a zložitejšími, ľudstvo im postupne prestáva rozumieť a stráca schopnosť ich čítať. V roku 2010 sa stala zvláštna vec: algoritmy sa začali správať nevypočítateľne a vymazali 9% objemu všetkých peňazí, s ktorými burza obchodovala. Táto udalosť vošla do dejín ako Flash Crash. Algoritmy, ktoré boli zodpovedné za Flash Crash nikto nenaprogramoval, vznikli samé od seba, nekontrolovanou mutáciou.

Mesiac trvajúci tvorivý pobyt autorky je súčasťou programu TROJICA AIR, ktorý organizuje Štokovec, priestor pre kultúru v rámci Mesta kultúry 2019 v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica. TROJICA AIR finančne z verených zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Ďakujeme
viac info: banskastanica.sk