Loading Udalosti
Podujatie sa už uskutočnilo.

Veselá hudobná žúrka, počas ktorej sa deti pod lektorským vedením zahrajú na majstrov
zvuku. Pohrabú sa v starých haraburdách a vyrobia jednoduché hudobné nástroje,
vyskúšajú si, ako sa na nich dá hrať. Postupne vytvoria malý orchester a budú sa učiť sa
vzájomne sa počúvať a muzicírovať. Potom si pozrú kratučký film a spoločne sa dohodnú
ako ho ozvučia.

Sobota 11.1.2020
Verejný výstup z workshopu v Kine Akademik.