Loading Udalosti
Podujatie sa už uskutočnilo.

Pozývame Vás do kina Akademik  na prednášku Jana Zálešáka o vizuálnom umení s ťažiskom na tému „ŤAŽBA“, ktorá je blízka z historickej perspektívy až dodnes aj pre Banskú Štiavnicu a jej okoliu.

Prednášku doplní slovenská premiéra dokumentárneho filmu “Kiruna – Prekrásny nový svet”. Film podáva takmer apokalyptický obraz oblasti pohlcovanej ťažobným priemyslom. Kiruna je severošvédske mesto, ktorého časť sa prepadáva koli ťažbe v neďalekej bani na železnú rudu. Vedenie banskej spoločnosti sa rozhodlo nezastaviť výnosnú ťažbu ale pristúpilo k presídleniu obyvateľov ohrozenej lokácie.

vstup: ZDARMA
tešíme sa spolu s autorom na Vás aj Vaše názory.

Bližšie informácie:
Jedna zo základných charakteristík výnimočného stavu je normalizácia násilia ako spôsobu výkonu moci. Ťažbu nerastných surovín a zvlášť spôsoby, akými dnes prebieha v globálnej mierke, je možné prirovnať k vyhláseniu a udržovaniu výnimočného stavu. Prvou obeťou násilia, ktorú ťažba plodí je príroda, ktorá je nútená vydať svoje bohatstvo. Násilie sa samozrejme nevyhýba ani “domorodcom”, všetkým, ktorí sa takpovediac priplietli do cesty vyššiemu záujmu.
Zálešák v úvode večera predstaví fragmenty kurátorského výskumu realizovaného v Banskej Štiavnici v lete, počas rezidenčného pobytu v programe TROJICA AIR. Príklady z nášho regiónu doplnia tie z exponovaných miest dnešného extraktivizmu – kobaltového pásu strednej Afriky a štátov Latinskej Ameriky, ktoré uvedie do kontextu súčasného umenia a vizuálnej kultúry.
Prezentácia teoretika umenia Jána Zálešáka bude spojená s projekciou dokumentárneho filmu Grety Stocklassy „Kiruna – Prekrásny nový svet“, ktorý bude mať v Banskej Štiavnici slovenskú premiéru.

✵ Výnimočný stav je stav ohrozenia štátu vyhlásený štátnymi orgánmi pre celý štát alebo jeho časť vzhľadom na výnimočné udalosti, ktoré tam nastali.

Jan Zálešák (*1979) je kurátor a kritik umenia, od roku 2011 pôsobí na Fakulte výtvarných umení VUT, kde sa jeho prednášková činnost zameriava na oblasť súčasného českého a svetového umenia. V roku 2009 získal trojročné post-doktorské štipendium, ktorého výstupom bola publikácia Umění spolupráce (2011). V roku 2013 bol kurátorom výstavy Vzpomínky na budoucnost II (Dom umenia mesta Brna), která reflektovala záujem o utopický potenciál modernity v umení postsocialistickej strednej Európy. Súbežne s výstavou publikoval tématicky zhodne zameranú knihu Minulá budoucnost/Past Future (2013). V roku 2016 realizoval mezinárodný výstavný projekt Apocalypse Me v Galérii Emila Filly v Ústí nad Labem, ktorého voľné pokračovanie sa v 2017 uskutočnilo v Galérii Trafó v Budapešti (Letting Go) a v Galérii Meetfactory v Prahe (Afterbirth of a Dream). V roku 2017 publikoval knihu Apocalypse me.

www.banskastanica.sk
www.almaziastiavnica.sk

Rezidencia autora je súčasťou projektu Almázia Štiavnica: Mesto kultúry 2019, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Výstupy z rezidenčného pobytu autor predstaví v závere roka 2019 v rámci výstavy “Strieborný závrat” (vernisáž výstavy v sobotu 21.12.2019), ktorú v rámci projektu Zlaté časy v Galérii Jozefa Kollára organizuje Galéria HIT.
Partnerom projekcie je Kino Akademik.