Loading Udalosti
Podujatie sa už uskutočnilo.

Seminár pre učiteľov v materských školách:

Prebúdzanie čitateľov v deťoch predškolského veku

Seminár je určený pre pedagógov predprimárneho vzdelávania a jeho cieľom je priniesť inšpirácie, ktoré pomáhajú rozvíjať v deťoch zvedavého čitateľa.

Cez čítania z kníh a ich rozbor si predstavíme rôzne typy práce s knihou a spoločne budeme hľadať odpovede na otázky: Prečo chceme aby sa deti stali čitateľmi?, Ako vzbudiť zvedavosť na knihu a čítanie?, Ako čítajú nečitatelia?, Ako vybudovať čitateľsky priaznivé prostredie?, Ako inšpirovať rodičov, aby čítali deťom? či Ako budovať knižnicu?

Celodenný seminár sa uskutoční od 9.00 hod v škole Bakomi na ulici Gollnerovej-Gwerkovej v Banskej Štiavnici (bývalá budova Gymnázia vedľa Katolíckej školy) Potrvá cca 7 hod.

Organizujeme viacero seminárov pre učiteľov, v ďalších termínoch. Tento Seminár je však špeciálne určený pre škôlky. Vstup je bezplatný vďaka podpore Fondu na podporu umenia, ktorý akciu podporil z verejných zdrojov v akcii Almázia, B.Štiavnica Mesto kultúry.

Tibor Hujdič alias pán Mrkvička

Propagátor čítania detí a deťom. Cez dramatizované čítania a predstavovanie kníh inšpiruje deti na školách k čítaniu. Pre učiteľov, knihovníkov a rodičov lektoruje semináre na podporu záujmu o čítanie detí a na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Spoluzakladateľ detské internetové kníhkupectvo Mrkvička, bol moderátorom autorskej rozhlasovej relácie Detská knižnica zameranej na kvalitné knihy pre deti a mládež. Je autorom knihy hier Rodičia ako detské ihrisko, ktoré využívajú dotyk a očný kontakt na rozvíjanie vzťahu medzi rodičom a dieťaťom.

Viktória Barátová

Mama, pedagóg a nočná sova. Vedie predškolské zariadenie v Košiciach a triedu najmladších škôlkarov. Spolu s pedagógmi vytvárajú v škôlke atmosféru, ktorá podnecuje deti, aby si našli cestu k čítaniu cez svoje záľuby, záujmy alebo cez osobnú situáciu. Súčasťou tohto prístupu je aj podporovanie pozitívneho vzťahu k čítaniu v rámci celej rodiny, čo napomáha aj k pevneniu
vzťahu rodič-dieťa.