Metóda „Učíme sa navzájom“ s Tiborom Hujdičom

V Banskej Štiavnici, v priestoroch SZŠ Bakomi, prebehol koncom novembra workshop určený pedagógom.

Obdobný workshop sa konal už v marci tohto roku a oba boli organizované v rámci projektu Mesto kultúry 2019 ako podujatie Literárneho kráteru. Tibor Hujdič alias Ujo Mrkvička už niekoľko rokov sprevádza deti dobrodružstvom čítania a pri svojich návštevách základných škôl žiakom predstavuje zaujímavé knižky. Dramatizovaným čítaním ich vťahuje do sveta zázračných príbehov detských kníh a snaží sa prebúdzať v nich zvedavosť a záujem o čítanie.

Rovnako, ako si dokázal získať pozornosť detí, zaujal i učiteľov a postupne sa formou workshopov začal venovať ich vzdelávaniu. Predstavuje im metódy pochádzajúce zo zahraničnej odbornej literatúry, ktorých cieľom je zvýšiť záujem detí o čítanie a zlepšovať ich čitateľské zručnosti.

Počas spomínaného workshopu T. Hujdič predstavil metódu „Učíme sa navzájom“. Jej cieľom je zlepšiť schopnosť detí porozumieť čítanému textu. Predstavovaná metóda – v skratke – smeruje k tomu, aby sa deti naučili kvalitne pracovať s textom, aby pri čítaní používali isté operácie myslenia a pomocou nich dosiahli porozumenie. Na tomto základe vznikol systém, ktorý deti naučí, ako vykonávať potrebné myšlienkové stratégie. Odborné výskumy potvrdili, že dieťa, ktoré ovláda tieto stratégie, lepšie rozumie textu a dosiahnuté výsledky sú trvalé.

Hľadanie nových a účinných ciest vo vzdelávaní je dôležitou výzvou súčasnosti a vkladom do budúcnosti. Dôležitým posolstvom takýchto stretnutí je, že netreba ustrnúť a držať sa len tradičných postupov. Poznanie prináša neustále prehodnocovanie a hľadanie,neúnavné sebavzdelávanie. A to je dôležitá myšlienka, ktorú by sme mali odovzdať i našim deťom.

Zuzana Paškayová

Najnovšie články

Archív

Kategórie článkov

2020-01-08T08:54:08+02:00