Kreatívne radosti Detaška galérie

Hravé výtvarné aktivity s deťmi zo ZŠ J. Kollára zo série podujatí projektu Detaško galérie, ktoré v rámci Mesta kultúry realizuje Slovenské banské múzeum, pokračovali v piatok 27. septembra a v stredu 2. októbra ďalšími zaujímavými tvorivými dielňami.

Najskôr to bola tvorivá dielňa K-O-L-Á-Ž, kde deti potrebovali dve veci: dobré nožnice a dobré nápady. Hravá technika koláže, ktorú lektorsky usmerňovala výtvarníčka a pedagogička Elena Rajčanová, teleportovala tím detí z V. A do sveta fantázie, snov a bláznivých predstáv. Počas tvorivého procesu deti s nesmiernou chuťou horúčkovite „montovali“ papierové námety. Staré plagáty z kina Akademik menili svoju formu a obsah. Pod rukami malých umelcov prešli neobyčajnou transformáciou. Čím absurdnejšia a zaujímavejšia situácia vznikla, tým väčšiu radosť autorom spôsobila. V záverečnej prezentácii nám deti farbisto predstavili príbeh, ktorý vytvorili.

Na druhom stretnutí sa sídlisko Drieňová stalo skvelým ateliérom v programe Von do plenéru. Siedmaci a ôsmaci objavovali, koľko maliarskych príležitostí im prostredie poskytuje. Mágia plenéru výborne zafungovala – maliarske stojany, plátna, živé farby a krásny jesenný deň, všetko štimovalo. 38 detí sa energicky pustilo do tvorby. Paneláky, dramatická obloha, kotolňa s hrozivými komínmi, romantická Kalvária v priehľadoch, silueta Sitna. Deti objavili mix divokých kontrastov aj harmonické pôvabné scenérie. Každý si mohol vybrať. Maliarski lektori Ivan Slovenčák, Elena Rajčanová a Nikoleta Šušovicová sa počas dopoludnia nezastavili. Mladí tvorcovia pracovali s chuťou, dynamicky. Plot školského ihriska už na obed zaplnila kolekcia diel. Čoskoro ich predstavíme verejnosti.

Iveta Chovanová

Najnovšie články

Archív

Kategórie článkov

2019-11-22T09:46:24+02:00