Kontakty2019-03-07T11:52:18+02:00

Tím mesta kultúry a kontakty:

Prijímateľ dotácie:
Mesto Banská Štiavnica
Štatutár: Nadežda Babiaková, primátorka, nadezda.babiakova@banskastiavnica.sk

Riaditeľ programovej rady:
Rastislav Marko, rastislav.marko@banskastiavnica.sk,
045 694 94 50, 0905 525 945

Programová rada:
Svätopluk Mikyta, mikyta@stokovec.sk
Ján Fakla, kdvp@mail.telekom.sk
Alexandra Pastorková, zvukforstiavnica@gmail.com
Daniel Harvan, historik@muzeumbs.sk
František Krähenbiel, fero@artileria.sk
Tomáš Lazar, info@antikvariatik.sk

Spolupracovníci programovej rady, spoluatori projektu:
Jana Mikitková, datelinova@gmail.com
Zuzana Bodnárová, bodnarova@stokovec.sk
Iveta Chovanová, chovanovaiveta@gmail.com
Zuzana Patkošová, zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk

Filmový ateliér:
Zuzana Paškayová, zuzana.paskayova@gmail.com
Ivana Laučíková, ivana.laucikova@gmail.com
František Krähenbiel, fero@artileria.sk

PR & médiá:
Lucia Gašparová, gasparova@gashpar.com, 0915 219 421

Asistent produkcií:
Ján Petrík, petrik@banskastiavnica.sk, 045 694 96 57

Etnológ:
Zuzana Denková, etnolog@muzeumbs.sk

Projektový manažér:
Michal Pálka, palka.m@seznam.cz

Almázia – príloha Štiavnických novín:
Hubert Hilbert, hubert.hilbert@banskastiavnica.sk, 045 694 96 51

CO – ART (zber materiálov a spomienok):
Hubert Hilbert, hubert.hilbert@banskastiavnica.sk, 045 694 96 51

Zuzana Patkošová, zuzana.patkosova@banskastiavnica.sk