Kollár v netradičnom formáte

Priestory Galérie J. Kollára sa dňa 7.2 otvorili deťom a ich pedagógom v maliarskej performance Kollár XXL, ktorú zorganizovala galéria v spolupráci so Základnou školou J. Kollára v B. Štiavnici. O čo sa jedná,  ako to prebiehalo, a aké boli dojmy z tohto podujatia sa dozviete z nasledovných rozhovorov.

Pani Chovanová, môžete nám priblížiť toto podujatie?

V rámci Mesta kultúry 2019 sa na Drieňovskej škole formuje „Detaško galérie“, ktoré vzniká  ako partnerský projekt Slovenského banského múzea Galérie J. Kollára so Základnou školou J. Kollára. Dnešné podujatie „Kollár XXL“ je prvé zo série edukačno – tvorivých podujatí, ktoré sa budú počas projektu realizovať. Prostredníctvom  týchto podujatí chceme deťom, rodičom, pedagógom a verejnosti priblížiť osobnosť J. Kollára, tohto skvelého štiavnického maliara, po ktorom sú pomenované aj obidve inštitúcie.  Dnes sme sa na tejto maliarskej performance stretli so šiestimi tímami zo šiestich základných škôl. Decká dostali k dispozícii šesť námetov, šesť pomerne menej známych obrazov J. Kollára, a robili s nimi vlastné veľkoformátové verzie, užívali si farbu,  slobodu prejavu a verzie si  dotvorili svojim spôsobom.  Diela, len čo vyschnú,  pripravíme na inštaláciu v galérii, ktorá sa začína  formovať v priestoroch ZŠ J. Kollára. Všetkých, malých aj veľkých vás týmto na ňu pozývame.
(I. Chovanová, organizátorka, SBM)

Pani Bačíková, ako vnímate celý projekt a podujatia, ktoré sa budú realizovať z pohľadu spoluorganizátora?

S maliarskymi súťažami s tematikou Kollárových malieb na našej škole sme začali pri príležitosti 100. výročia narodenia národného umelca Jozefa Kollára. S iniciatívnou na vznik takejto súťaže prišla pani riaditeľka PaedDr. Nadežda Sámel Dobrovičová v spolupráci s pani učiteľkami Mgr. Katarínou Hilbertovou a Mgr. Soňou Bolhovou v marci 1999, kedy bol našej škole prepožičaný čestný názov „Základná škola Jozefa Kollára“. Súťaže „Kollárova Štiavnica očami detí sa konajú každoročne. Od roku 2006 sme začali úzko spolupracovať s Galériou J. Kollára a preniesli sme výtvarnú tvorbu priamo do srdca galérie medzi diela J. Kollára. Pri príležitosti 120. výročia narodenia J. Kollára sme sa stali súčasťou podujatia Kollár XXL, čo je pre nás radostným pokračovaním a veľkým stimulom do ďalších aktivít.

(V. Bačíková, zástupca riaditeľa ZŠ J. Kollára)

Ako zapôsobila maliarska performance  Kollár XXL na pedagóga,  sme sa opýtali pani Lucii Kazárovej zo ZŠ Bakomi.

Páčila sa mi myšlienka veľkoformátového maľovania, ktoré vyžadovalo spoluprácu detí na jednom „diele“. Prostredníctvom maliarskej interpretácie vybraného obrazu J. Kollára sa deti vedia sústrediť na dielo umelca a vnímať ho cez vlastnú realizáciu. Takto vstupuje umenie hlbšie do mysle dieťaťa, ktoré si spája svoj reálny praktický zážitok s galerijným dielom. Ako ďalší pozitívny aspekt vnímam priame maľovanie v priestoroch galérie. V deťoch sa formuje otvorený kontakt s priestormi galérie, búrajú sa tak mantinely, resp. predsudky voči výstavným priestorom, ktoré verejnosť môže považovať za vyhradené len pre ľudí zaoberajúcich sa umením. Z pohľadu pedagóga som otvorená týmto aktivitám a oceňujem nápad a realizáciu tejto myšlienky.

A čo na to povedali hlavní aktéri permormance?

Noemi /13, ZŠ  F.Coburga, Sv. Anton/: Páčilo sa mi to veľmi. Bolo to také nečakané, lebo sme nevedeli, že budeme kresliť na takéto velikánske plátna. Kreslili sme všetky štyri kostol a  každá kreslila svoju časť. Potom sa to spojilo.

Samuel /11, ZŠ J.Kollára, B.Š/: Super, bolo to zaujímavé tým, že sme robili v skupinách a na taký veľký formát. To v škole takto nerobíme. Kreslili sme akrylovou farbou.

Anička /15, ZŠ F. Assiského, B.Š /: Keď maľujú viacerí je to iné v tom, že každý je dobrý v kreslení niečoho iného. A tak niektoré veci, ktoré boli ťažké mne, tak som vedela, že to bude ľahšie druhému.

Ďakujeme za vaše dojmy a vyjadrenia.                    H. Hilbert

Najnovšie články

Archív

Kategórie článkov

2019-04-09T10:01:26+02:00