Hudba v srdečnom prijatí

Podujatím pod vedením učiteľov klavíra Ivana Šillera a Tomáš Boroša sa 15. januára začala celoročná séria  komorných koncertov Ensemble Ricercata v Banskej Štiavnici. Workshopy prekonávajú  hranice klasických učebných osnov a umožňujú rozvinúť radosť z hry či podporiť v deťoch umenie improvizovať. Obidvaja lektori radi odpovedali na niekoľko našich otázok.

Máte za sebou určite veľa workshopov, aký máte pocit z nášho štiavnického?

Šiller: Veľmi dobrý. Učitelia sa aktívne zapájali a kládli zaujímavé otázky. Bola z nich cítiť snaha porozumieť téme. Obzvlášť ma potešilo, že workshopu sa zúčastnili učitelia nielen zo ZUŠ v Banskej Štiavnici ale aj zo širšieho okolia.

Boroš: Krásna a tentoraz aj zasnežená Banská Štiavnica vytvorila úžasnú atmosféru pre naše stretnutie s učiteľmi a deťmi. Dobré podmienky, srdečné prijatie, výborná organizácia. Cítil som sa u vás skvelo.

Nebudeme porovnávať vyspelosť účastníkov workshopu s ostatnými, s ktorými pracujete na iných miestach, ale ako sa vám pracovalo s našimi? 

Šiller: Chlapci, ktorí hrali na workshopoch, boli skvelí. Nebáli sa improvizovať a experimentovať. A o to nám na našich workshopoch ide.

Boroš: Môžeme pokojne aj porovnávať. Robili sme naozaj dosť veľa workshopov s deťmi a ešte ani z jedného dieťaťa som nebol sklamaný, takže určite nemožno povedať, že niekde boli aktívni účastníci slabší a inde výraznejší. O tom je aj metóda Skladačky – každé dieťa sa prejaví tým najlepším, čo v ňom je. Deti a mladí ľudia u vás sa prejavili ako originálne bytosti, vyspelí muzikanti a ako vždy prekvapili riešeniami, ktoré boli pre mňa úplne inšpiratívne

Ako sa Vám dnes hralo pre štiavnického poslucháča?

Šiller: Publikum bolo pripravené, nakoľko koncertu predchádzal workshop a rozhovor o hudbe, ktorú budeme hrať na koncerte.  Tešilo ma, že aj menšie deti koncert zaujal a vydržali byť pozorné celý čas.

Boroš: Hralo sa mi veľmi dobre. V ZUŠ je príjemný klavír, prajné ovzdušie a pozorné publikum.

 Kde si Vás môže opäť vypočuť poslucháč, ktorého ste napríklad aj dnes oslovili?

Šiller: Už o necelý mesiac opäť v Banskej Štiavnici. Pripravili sme koncert výlučne z tvorby Maurica Ravela. Jeho hudba osloví azda každého. Koncert sa uskutoční 16.2. v Kultúrnom centre.

Boroš: Napríklad v Rádiu Devín RTVS, kde pripravujem hudobné relácie. Alebo 16.2. v Banskej Štiavnici s tvorbou Maurica Ravela.

Ako celé dianie vnímali učitelia, ktorí sa tohto neobyčajného workshopu zúčastnili?

Petra (učiteľka spevu):

Tento workshop na mňa zapôsobil predovšetkým svojou spontánnosťou a bezprostrednosťou. Obaja páni lektori boli nielenže vynikajúco metodicky a odborne pripravení, ale prínosná bola ich živá interakcia a komunikácia so zúčastnenými  s možnosťou okamžite si prakticky vyskúšať a overiť demonštrované vyučovacie postupy.

Katarína (učiteľka klavíra):

Workshop bol pre mňa veľmi inšpiratívny, priniesol nové pohľady a podnety na rozvoj hudobnej tvorivosti a určite obohatí tradičné vyučovanie, ktoré je zamerané prevažne na interpretáciu skladieb.

Zuzana (učiteľka hudobnej teórie):

 Workshop sa mi veľmi páčil. Lektori Boroš a Šiller málo teoretizovali a viac zapájali prítomných do procesu tvorby, takže sme si jednotlivé úlohy mohli všetci vyskúšať „na vlastnej koži“. Mala som veľkú radosť, že nám lektori umožnili, alebo nás naviedli na to, ako sa doslova hrať s hudbou, s tónmi, so zvukom, ale i to, ako tóny a ich súzvuky počúvať. Hoci sála bola plná ľudí, pán Boroš svojim humorom, uvoľneným a pozitívnym prístupom, láskavým k chybám svojich „žiakov“ dosiahol, že publikum, žiaci i učitelia reagovali veľmi bezprostredne a zapájali sa do aktivít a úloh. Celá akcia bola veľmi inšpiratívna, čo vzápätí ocenili aj moji žiaci na vyučovaní!

M. Jánošík, H. Hilbert

Najnovšie články

Archív

Kategórie článkov

2019-04-09T10:10:21+02:00