Filmový kurz, prvý mesiac – práca na témach k filmom o Banskej Štiavnici

Filmový kurz, organizovaný v rámci projektu Mesto kultúry 2019, sa už naplno rozbehol. Prihlásilo sa naň 16 účastníkov prevažne z Banskej Štiavnice a jej okolia, ale tiež z Banskej Bystrice, Zvolena či Bratislavy.

Kurz prebieha od začiatku marca a bude trvať do konca júna. Počas prvých dvoch mesiacov sú jeho aktivity zamerané na hľadanie a profiláciu témy a písanie scenára. Už na začiatku tejto fázy bolo potrebné, aby sa účastníci rozdelili do menších skupín a začali hľadať spôsoby spolupráce. Pod vedením hlavného lektora Mareka Šulíka zahájili spoločné objavovanie špecifík tvorby dokumentárneho filmu. Šulík sprevádza účastníkov celým kurzom, odovzdáva im svoje názory a vedomosti o filmovej tvorbe, umeleckých možnostiach filmu, formálnych spôsoboch filmového rozprávania i o filmárskej etike.

Okrem Martina Šulíka majú účastníci kurzu možnosť konzultovať svoje nápady aj s hosťujúcimi lektormi, prizvanými profesionálmi z oblasti slovenského dokumentárneho filmu. Stretávajú sa s nimi počas piatkových masterclassov v kine Akademik i na sobotňajších lekciách počas spoločných konzultácií. Dostávajú príležitosť vypočuť si priamo od profesionálnych tvorcov výklad k filmom, prostredníctvom ktorých ich zoznamujú so svojou réžijnou metódou a osobitými umeleckými prístupmi.

Na prvom masterclass predstavil svoju tvorbu a réžijnú metódu hlavný lektor kurzu Marek Šulík. Uviedol krátke filmy Chcela som byť matka, príbeh ženy, profesionálnej matky, Strata domova – Tretia svetová vojna o ľuďoch, ktorých výstavba priehrad pripravila o ich domovy a filmovú esej o láske Love me tender.

Hosťujúci lektor, režisér Jaro Vojtek, na druhom masterclass uviedol ukážky svojich celovečerných filmov Hranica, Tak ďaleko‚ tak blízko a krátky film Malá domov. Prostredníctvom týchto filmov Jaro Vojtek priblížil vlastnú režijnú metódu založenú na dlhodobom, niekoľkoročnom pozorovaní a skúmaní témy a jej nositeľov a vytvorení emocionálneho puta medzi nimi a režisérom. Za najdôležitejšiu pri tvorbe považuje silnú tému a poctivý a svedomitý prístup k nej. Na základe tohto prístupu vznikli sugestívne filmy s významným posolstvom.

Tretí, zatiaľ posledný masterclass viedli dve osobnosti slovenského filmu, Mária Rumanová a Martin Kollár. Mária Rumanová je mladá režisérka, ktorá zaujala už svojim filmovým debutom Hotel Úsvit. Martin Kollár ako profesionálny fotograf a kameraman rozprával o svojom réžijnom debute 5. október. Zároveň predstavili svoj spoločne pripravovaný projekt Letopisy. Spoločnou črtou ich tvorby je najmä hĺbka poznania témy, vzťah medzi autormi a protagonistami, ale tiež osobité vizuálne stvárnenie.

Sobotňajšie lekcie sa zatiaľ vždy niesli v duchu živých diskusií o pripravovaných témach. Lektori sa s účastníkmi kurzu delili o cenné postupy ako témy uchopiť, akým spôsobom ich zobraziť a čoho sa pritom vyvarovať. Stretnutia s rôznymi typmi režisérskych osobností prinášajú možnosť lepšie pochopiť variabilitu rôznych autorských prístupov a špecifiká tvorby.

Zaujímalo nás, ako zatiaľ hodnotia kurz jeho účastníci. Šimon nám prezradil, že veľmi dobrý pocit má z námetov na filmy, ktoré na kurze odozneli. „Páčia sa mi tiež stretnutia s filmármi. Každý z nich prináša do kurzu niečo nové, z každého ďalšieho stretnutia sa nám tak trochu „zakrútila hlava“.“ Beáta má radosť z toho, že má príležitosť niečo sa naučiť a tvoriť. Oceňuje najmä to, že má na prípravu, vďaka rozvrhnutiu kurzu, dostatok času. „V dnešnej dobe je čas veľmi vzácny. Mnohé kurzy sú nastavené tak, že sa pracuje pod tlakom, ale pri tvorbe je dôležitý priestor. Oceňujem tiež formu masterclass, ktoré nám prinášajú prierez súčasnou tvorbou. Každý z lektorov je v niečom iný a práve tá pestrosť nám umožňuje inšpirovať sa rôznymi tvorivými metódami. Neučia nás žiadne poučky, ale ukazujú nám ako možno slobodne tvoriť. Práve v tom vidím najväčšiu inšpiráciu.“

V sérii masterclassov prebehnú ešte dve stretnutia, 12. a 26. apríla. Podujatia sa uskutočnia opäť v kine Akademik so začiatkom o 18. hodine. Sú otvorené aj pre širokú verejnosť a sú zdarma. Posledným masterclassom sa uzatvorí teoretická časť Filmového kurzu so zameraním na hľadanie a profiláciu témy. Približne začiatkom mája začne obdobie praktickej etapy, ktorej náplňou bude realizácia filmov a ich postprodukcia.

Zuzana Paškayová

Najnovšie články

Archív

Kategórie článkov

2019-04-23T11:25:13+02:00