EX-TRÉMISTI – hrdinovia, ktorí stratili strach2019-10-08T10:23:46+02:00

Projekt EX-TRÉMISTI – hrdinovia, ktorí stratili strach

Autorská divadelná inscenácia pre tínedžerov o dvojakých hrdinoch. O tých, ktorí stratili trému/strach a konajú bez zábran a o tých, ktorí stratili trému tiež, ale konajú odvážne a čestne. Máme radosť, že do procesu tvorby scenára sa zapoja štiavnickí študenti, ktorí sa budú podieľať aj na skúšobnom procese. Inscenáciu vytvárame z autentických príbehov mladých ľudí o ich hrdinských skutkoch v kontraste s frustrovanými antihrdinami. Jednu z postáv inšpirovala štiavnická aktivistka Ema Rajčanová, ktorá založila iniciatívu Kvety demokracie.

Kedy: júl až december 2019
Kde: kaviarne, puby, priestory škôl
Zapojení umelci: Michaela Piesyk, Marek Lupták, Jakub Pohle, Ema Rajčanová, Dušan Krnáč, Michaela Motlochová, Tomáš Eniac Cíger, Ján Fakla a Jana Mikitková
Cena: divadlo EX-TRÉMISTI II.premiéra: vstupné 5 € (dospelí) a 3 € (študenti a dôchodcovia).
divadlo EX-TRÉMISTI I.premiéra 25.10.2019, divadlo EX-TRÉMISTI II.premiéra 26.10.2019
Organizátori: Ansámbel nepravidelného divadl.a n.o. (Jana Mikitková, Ján Fakla)..