Deti mapovali svoje spomienky pre Detaško galérie

Neformálne detašované pracovisko Galérie Jozefa Kollára na drieňovskej Základnej škole Jozefa Kollára už beží na plné obrátky. Temperamentná VI. A sa v stredu 27. septembra 2019 zmenila na výtvarný tvorivý ateliér, ktorý viedol maliar a pedagóg Ivan Slovenčák. V programe Album spomienok deti mapovali svoje spomienky − farebné i čiernobiele. Triedili ich, hodnotili, sprítomňovali. Deti pod vedením lektora zanietene pracovali so svojou pamäťou, zážitkami, situáciami. Výsledkom je kolekcia ručných „polaroidových“ záznamov okamihov, ktoré boli a sú pre deti dôležité. Kolekciu kresieb už čoskoro predstavíme širšiemu diváckemu okruhu. Máte sa na čo tešiť!

Ambíciou projektu Detaško galérie, ktorý Slovenské banské múzeum realizuje v rámci Mesta kultúry 2019, je, aby sa tím žiakov a pedagógov ZŠ J. Kollára (pomyselné dvojča Galérie J. Kollára) programovo a hravo zameriaval nielen na prehlbovanie poznania a popularizáciu tvorby známeho štiavnického maliara Jozefa Kollára, ale aby tvorivé aktivity iniciovali záujem detí o súčasné formy a obsahy výtvarného umenia.

Iveta Chovanová

Najnovšie články

Archív

Kategórie článkov

2019-11-05T09:24:50+02:00