„Dávam prednosť intuícii,“ hovorí Jakub Straka

„Neskicujem si. Skôr pracujem priamo v čase a priestore. Pri pleteninách hľadám formu, čistím ju, pridávam, odoberám. Je to až sochárske budovanie objemu. Chcem sa dopracovať k jednotnej, kompaktnej forme. Oprostiť sa od zbytočných detailov.“

V rámci projektu Mesta kultúry2019 občianske združenie Štokovec, priestor pre kultúru, pozvalo na rezidenčný pobyt do Banskej Štiavnice módneho dizajnéra Jakuba Straku. V priestoroch Rubigallu pracuje v ateliéri TROJICA, ktorý vznikol z dlhodobo nevyužívaných,  prázdnych priestorov. Umenie sa tu udomácnilo a má šancu ostať tu aj po skončení ročného programu Mesta kultúry. Počas mesiaca október sa tu autor venuje spolu s ďalšími šiestimi ženami pleteniu originálnych modelov.

Jakub Straka študoval na bratislavskej ŠÚV, odbor Ručné výtvarné spracovanie textílií. Neskôr pokračoval štúdiom na VŠVU, odbor Odevný dizajn, počas ktorého sa ďalej kryštalizovala jeho vášeň k pleteniu. Toto smerovanie v ňom utvrdila i úspešná účasť na International Fashion Showcase 2017 v Londýne, kde so svojím modelom zaujal odbornú verejnosť.

Jeho tvorbu okrem iného charakterizujú prvky, ktoré odkazujú na historický kostým. „Požičiavam si len niektoré detaily a aplikujem ich na súčasný odev. V prípade modelov, ktoré vznikajú tu, v Banskej Štiavnici, sa nechávam inšpirovať historickými ľudovými prvkami. Mojou snahou nie je priamo odkazovať na ľudový odev, skôr si prepožičiavam jeho atmosféru a pocit, ktorým nás vracajú do minulosti,“ vysvetľuje Jakub Straka.

Spomínanú atmosféru minulosti prepožičiava modelom i použitý materiál – prírodná vlna, spracovaná na Slovensku ručne i strojovo. Nakúpili ju od malých producentov vlny, farmárov a spracovateľov. Ich zapojením do projektu vyjadrujú podporu lokálnym spracovateľom, ktorí na strednom Slovensku žijú a pracujú. Aj ich práca ostáva, bohužiaľ, často nedocenená a je valcovaná globálnym trhom. Okrem inšpirácie v ľudovom odeve má na umelca vplyv i jesenná atmosféra Štiavnice: „Pracujem intuitívne, nechávam sa vtiahnuť a voľne inšpirovať miestom, plynúť cez seba tieto impulzy a prenášať ich do tvorby.“

Nápad zorganizovať projekt so zameraním na pletenie začal vznikať asi pred štyrmi rokmi po zoznámení Jakuba so Zuzanou Bodnárovou, ktorá stojí za úspešným formátom rezidenčného programu Banská St a nica. Jakub medzitým stihol úspešne ukončiť štúdiá aj absolvovať intenzívnu stáž na Faerských ostrovoch, kde pôsobil v lokálnej značke Gudrun & Gudrun, špecializujúcej sa na ručné pletenie. Firma sa zaoberá pletením a nadväzuje na tradičnú kultúru v tejto oblasti. Už vtedy uvažoval nad tým, že by skúsil niečo podobné i na Slovensku. „Zaujímala ho možnosť využiť lokálne zručnosti,“ spomína Z. Bodnárová. „Jakub štrikuje aj háčkuje, čiže je schopný pracovať na modeloch aj sám. Nachádza však zmysel v interakcii a spolupráci na lokálnej úrovni, ktorá je i myšlienkou štiavnickej Almázie.“

Šesť žien, ktoré spolupracujú s Jakubom Strakom na projekte, sa stalo súčasťou tímu na základe verejnej výzvy. Štyri z nich žijú v Banskej Štiavnici, jedna vo Vyhniach a ďalšia v Banskej Bystrici. „Nezačali sme hneď pracovať na vopred vymyslených modeloch. Nevytvoril som konkrétne návrhy, pretože som chcel dať príležitosť tomu, aby vznikali v procese a boli výsledkom inšpirácie a tvorivého okamihu. Zo začiatku sme skôr experimentovali, veľa sme párali, skúšali sme rôzne vzorky a postupy, ako upravovať vlnu. Čas na experiment bol nevyhnutný, ale teraz sa dostávame do finálnej fázy, kedy sa zameriavame na výslednú realizáciu,“ približuje J. Straka. Predpokladá, že výsledkom bude šesť odevov, na každú zo zúčastnených žien by pripadal jeden.

Ženy zúčastnené na projekte hodnotia túto – pre nich novú – skúsenosť veľmi pozitívne. Pracovať v skupine a mať možnosť vstupovať do tvorivého procesu im prináša príležitosť odovzdávať si skúsenosti, navzájom sa učiť a posúvať. Podľa Lydky z Banskej Štiavnice je práca pod vedením módneho dizajnéra príležitosť, akú doteraz nezažila. „Je to veľmi tvorivý proces. Prináša pre mňa nové výzvy a otvára nové možnosti. Užívam si spôsob, akým Jakub uvažuje a pozerá na veci,“ konštatuje Lydka. Aj pre Mimu z Vyhieň,
ktorá učí na textilnom odbore na strednej škole s umeleckým zameraním, ide o úplne novú skúsenosť: „Doteraz som vždy pracovala
z pozície toho, kto posúva svojich študentov. Teraz je situácia obrátená. Jakubovi predostierame možnosti, ale on je ten, kto vedie. Je voči našim názorom otvorený, počúva nás, následne si všetko premyslí a rozhodne. Podstatný na tomto procese je dialóg.“

Skupina šiestich žien je veľmi kompaktná a zároveň sú všetky samostatné. „Ženy, s ktorými spolupracujem, sú veľmi šikovné a veľmi dobre si rozumieme. Štrikujú väčšinou doma a sem do ateliéru chodia pravidelne na konzultácie. Spolu štrikujeme, rozprávame sa. Učíme sa navzájom niečo nové, čo nesleduje vopred nalinkované pravidlá. Je to veľmi organická spolupráca, ktorá dáva prednosť intuícii,“ hovorí J. Straka. Pod jeho vedením vznikajú jednotlivé modely, ktoré by vo výsledku mali vytvárať celok a pôsobiť zjednotene. V tomto čase postupne nadobúdajú definitívnu podobu, aby mohli byť nakoniec predstavené verejnosti. Radi sa necháme prekvapiť!

Zuzana Paškayová

Projekt vytvára Jakub Straka v spolupráci s Lýdiou Vencelovou, Miriam Iglárovou, Zuzanou Harvisovou, Monikou Miadokovou, Miriam Lenčovou a Dášou Horňanovou. Za pomoc pri realizácii projektu ďakujeme aj Strednej odbornej škole S. Mikovíniho, odboru Odevný dizajn a novovznikajúcemu združeniu Gubaňa.

Najnovšie články

Archív

Kategórie článkov

2019-11-22T09:40:29+02:00