CO-ART, miesto pre tých, ktorí chcú zdielať..

V priestoroch Kultúrneho centra v Banskej Štiavnici  vzniklo v rámci projektu Mesta kultúry  miesto s označením CO-ART = CO-workingové centrum pre CO-OPERÁCIU, CO-NTAKT a CO-MUNIKÁCIU, ktoré slúži na neformálne organizačné a pracovné stretávanie organizátorov, umelcov a miestnych aktivistov za účelom kooperácie na jednotlivých aktivitách mesta kultúry (centrum tvorby),  koordinácie všetkých promo aktivít mesta kultúry (centrum propagácie) a  komunikácie organizátorov a umelcov s verejnosťou, kde sa realizuje  počiatočný zber materiálu od miestnych (centrum výskumu).

V blízkosti sa nachádza aj audiovizuálny ateliér, kde sa bude zozbieraný materiál spracovávať aj  do digitálnej podoby.  Vytvorilo sa tak permanentné funkčné stredisko štábu Mesta kultúry pre vzájomnú spoluprácu a komunikáciu s verejnosťou. CO-ART úzko nadväzuje na LAB-ART (bývalý klub Rubigall), kde sa bude spolupráca dohodnutá v CO-ARTe prakticky realizovať.

Ak sa teda chcete skontaktovať, porozprávať alebo sa rovno podeliť o svoje príbehy súvisiace so Štiavnicou alebo chcete pridať do archívu kópie svojich historických fotografií či predmetov, nájdete  nás v CO-ARte, v budove Kultúrneho centra na Kammerhofskej ul. č.1. Kontaktnou osobou, ktorá vám poradí, vypočuje si váš príbeh či zapožičia fotografiu je Hubert Hilbert a nájdete ho v CO – ARTe v pracovné dni od 9.00 do 12.00 hod. V popoludňajších hodinách (do 16.00) sa môžete obrátiť na Zuzanu Patkošovú, alebo iného z kolegov z oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie, ktorí vami dodané informácie posunú tým správnym ľuďom.

Napísať nám môžete na adresu hubert.hilbert@banskastiavnica.sk a zavolať na číslo 045 694 96 51.

Dopredu ďakujeme a tešíme sa na stretnutie.                                      H. Hilbert

Najnovšie články

Archív

Kategórie článkov

2019-04-09T09:58:09+02:00