Aplikácia Rodinné striebro je nielen pre mladých

Súčasťou projektu Mesto kultúry 2019 bol aj vývoj aplikácie, ktorá spája niektoré miesta v Banskej Štiavnici so spomienkami pamätníkov. Po dlhšom období sa podarilo aj túto úlohu naplniť a už dnes je možné vyskúšať si niekoľko bodov na prvých piatich trasách, ktoré odborne spracovala Zuzana Denková, etnologička Slovenského banského múzea. Celý projekt je zameraný najmä na druhú polovicu 20. storočia, keďže práve o nej nám podávajú svedectvá mnohí – ešte žijúci – Štiavničania.

Každý bod na digitálnej mape je zaradený do jednej z tém – Voľný čas, Obchody, Oslavy, Sídliská a Socialistické súťaženie. Nasleduje faktografická informácia o danom mieste a spomienky pamätníkov, ktoré pochádzajú z práce Zuzany Denkovej alebo prác študentov Gymnázia Andreja Kmeťa pod vedením Mirona Breznoščáka. Priestor ďalej dokresľuje historická fotografi a, predovšetkým z archívov Slovenského banského múzea. Štiavničania si tak môžu urobiť mini prechádzku nedávnou minulosťou, pričom pre mladých ľudí bude iste spojená s objavovaním nového.

Aplikáciu navrhol Peter Huba a je jednoducho rozšíriteľná. Preto máme ambíciu do nej aj v budúcnosti pridávať nové spomienky, body na mape a veríme, že v spolupráci so Slovenským banským múzeom vytvoríme atraktívny virtuálny archív spomienok Štiavničanov. Aplikácia Rodinné striebro je dostupná na Google Play a na adrese www.banskastiavnica.sk/app (webová verzia).

Rastislav Marko

Najnovšie články

Archív

Kategórie článkov

2020-01-20T11:25:34+02:00